Tekashi69: “Oh what a RAT race!” 🐀🐁🏃#tekashi69 #shorts